Os Estudos da Tradução na Romênia e suas relações sincrônicas e tardias com os Estudos da Tradução na Europa: algumas linhas de pesquisa

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26512/belasinfieis.v9.n3.2020.30841

Palavras-chave:

Tradução. Teoria da Tradução. Estudos da Tradução. Prática da Tradução. Didática da Tradução. História da Tradução.

Resumo

Este artigo tem como foco explorar alguns aspectos relacionados aos estudos da tradução contemporâneos na Romênia, além de identificar influências, convergências e divergências entre as várias linhas de pesquisa presentes na Europa Ocidental, Central e Oriental, e os estudos da tradução na Romênia. A tentativa de oferecer uma tipologia dos trabalhos de estudos da tradução existentes dentro e fora do espaço em questão é acompanhada pelo exame de fatores que levam à escolha de línguas não nativas para a publicação de tais trabalhos.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Georgiana Lungu-Badea, Université de l’Ouest de Timisoara

Doutora (2003) e Mestre (1992) em Literatura Francesa pela Université de l’Ouest de Timisoara. Professora titular da Universidade do Oeste de Timisoara, diretora da École doctorales en Sciences Humaines et Sociales (Faculté des Lettres, Histoire et Théologie) e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (POSTRAD) da Universidade de Brasília. Université de l’Ouest de Timisoara, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, Département de langues. Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (POSTRAD) da Universidade de Brasília. Timisoara, Romênia. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Ana Alethéa de Melo César Osório, Universidade de Brasília

Bacharel em Letras ”“ Tradução/Inglês (2011) pela Universidade de Brasília. Especialista em Revisão de Textos (2015) pelo Centro Universitário de Brasília. Mestre em Estudos da Tradução (2020) na Universidade de Brasília. Revisora de textos na Editora Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, Instituto de Letras, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Referências

BALLIU, Christian. Clefs pour une histoire de la traductologie soviétique. Meta, v. 50, n. 3, p. 934-948, 2005.

CANDEA, Virgil. Nicolae Milescu ÅŸi începuturile traducerii umaniste în limba română [Nicolae Milescu and the beginnings of humanist translation into Romanian]. Limbă È™i Literatură 7, p. 29-76, 1963.

COSTANTINO, Lorenzo (ed.). Teorie della traduzione in Polonia. Settecittà : Viterbo, 2009.

FEDOROV, Andrei V. Vvedenie v teoriju perevoda. [Introduction to the theory of translation]. Moscow: Literatura na inostr. Introducere în teoria traducerii. [Anonymous translation into Romanian]. Bucuresti, 1953.

FRIEDBERG, Maurice. Literary Translation in Russia. A Cultural History. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State Univ. Press, 1997.

GHIÈšA, Elena. Qu’est-ce que la traductologie?. Buletinul ÅŸtiinÅ£ific al Facultăţii de învăţământ pedagogic. PiteÅŸti, p. 443-447, 1980.

GHIȚĂ, Elena. Pentru o definiţie a traductemului (I) [Towards a Definition of the Translation Unit]. Analele Universităţii din Timişoara, Seria Ştiinţe Filologice, v. 20, p. 63-72, 1982.

GHIȚĂ, Elena. Pentru o definiţie a traductemului (II) [Towards a Definition of the Translation Unit], Analele Universităţii din Timişoara, Seria Ştiinţe Filologice, v. 21, p. 61-67, 1983.

GHIÈšA, Elena. Le statut actuel de la traductologie. In : Å¢ENCHEA, M. (éd.). Études de traductologie. TimiÅŸoara: Mirton, 1999. p. 5-15.

GREBENSCHIKOV, Vladimir. Traductions, théories et traducteurs en U.R.S.S. Meta 1, p. 3-8, 1967.

IORGA, Nicolae. Traducerile din limba franceză în literatura românească [Translations from French into Romanian Literature]. Vălenii de munte: Tipografia Datina românească, 1936.

JACQUIER, Henri. Babel mit viu [Babel, a Living Myth]. Edited, selected, foreword, notes, and comments by Mircea Muthu. Cluj-Napoca: Dacia, 1991.

KITTEL, Harald; FRANK, Armin Paul; GREINER, Norbert; HERMANS, Theo; KOLLER, Werner; LAMBERT, Josè; PAUL, Fritz (ed.). Übersetzung, Translation, Traduction. Ein internationals Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin/New York: De Gruyter, 2004.

KOGÄ‚LNICEANU, Mihail. Moldau und Wallachei. Romänische oder wallachische Sprache und Literatur. Von einem Moldauer. Magazin für die Literatur des Auslandes, 8, p. 29-30, 1837.

KOGÄ‚LNICEANU, Mihail. IntroducÅ£ie [Introduction], in „Dacia literară”. In: KOGÄ‚LNICEANU, Despre literatură [About Literature]. BucureÅŸti: Editura de Stat pentru Literatură ÅŸi Artă, p. 53-58, 1956 [1840].

KOHN, Ioan. VirtuÅ£ile compensatorii ale limbii române în traducere [Compensating features of Romanian in translation]. TimiÅŸoara: Facla, 1983.

KOMISSAROV, Vilen N. La traduzione nella cultura russa. In: ULRYCH, M.

(ed). Tradurre: un approccio multidisciplinare. Torino: Utet, 2003. p. 317-332.

LOGHIVOVSKI, Elena. Eminescu în limba lui PuÅŸkin [Eminescu in Pushkin’s Language]. IaÅŸi: Junimea, 1989.

LUNGU-BADEA, Georgiana (dir.) Etudes de traductologie romaine I. Discours traductif, discours métatraductif. TimiÅŸoara: Editura Universității de Vest, 2017a.

LUNGU-BADEA, Georgiana (dir.) Etudes de traductologie romaine II. Essai de cartographier la recherche roumaine. Timişoara: Editura Universității de Vest, 2017b.

LUNGU-BADEA, Georgiana. Idei È™i metaidei traductive româneÈ™ti (sec. XVI-XXI) [Ideas and Metaideas of Romanian Translation (from the 16th Century to the 21st Century)]. TimiÅŸoara: Editura Universității de Vest, 2015 [2013].

LUNGU-BADEA, Georgiana. TendinÅ£e în cercetarea traductologică [Tendencies in translation studies research]. Direction: Georgiana Lungu-Badea et Alina Pelea. TimiÅŸoara: Editura Universității de Vest, 2005.

LUNGU-BADEA, Georgiana; PELEA, Alina. Enseigner et apprendre à traduire de “façon raisonnée”. TimiÅŸoara: Editura Universității de Vest, 2015.

LUPAN, Radu. Translators and translation in Romania. The incorporated linguist, v. 2, n. 34, 1968.

MAIORESCU, Titu. Limba română în jurnalele din Austria [The Romanian Language in the Press from Austria]. In: MAIORESCU, Titu, Critice. BucureÅŸti: Editura pentru Literatură, 1966 [1868]. p. 13-46.

MAIORESCU, Titu. BeÅ£ia de cuvinte. Revista contimporană (Studiu de patologie literată) [Word Intoxication in "The Contemporary Review” (A Study in Literary Pathology)]. In: MAIORESCU, Titu. Critice. BucureÅŸti: Editura pentru Literatură, 1966 [1873]. p. 147-163.

MAIORESCU, Titu ([1881]/1966): “În contra neologismelor” [Against Neologisms]. In: MAIORESCU, Titu. Critice. BucureÅŸti: Editura pentru Literatură, 1966. p. 331-352.

MAIORESCU, Titu. Critice [Critical Works]. Selections and foreword by Paul Georgescu, text edited Domnica Stoicescu. Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1966.

MARCUS, Solomon. Cum depinde un text de limba în care a fost scris (Interpretându-l pe Sorescu) [How does a text depend on the language in which it was written (Interpreting Sorescu)]. Studii ÅŸi cercetări lingvistice, v. 35, n. 4, p. 288-296, 1984.

MAVRODIN, Irina. Traducerea o practico-teorie [Translation as a Practical Theory]. In: MAVRODIN, Irina. Modernii-precursori ai clasicilor [The Moderns: Precursors of the Classics]. Cluj-Napoca: Dacia, p. 191-209, 1981.

MICLÄ‚U, Paul. Signes poétiques. BucureÅŸti: Editura Didactică ÅŸi Pedagogică, 1983.

MIKO, FrantiÅ›ek. La Théorie de l’expression et la traduction. In: HOLMES J. S. (ed.): The Nature of Translation. The Hague: Mouton, 1970. p. 61-77.

MOUSSAKOVA, Svetla. Le Miroir identitaire. Histoire de la construction culturelle de l’Europe. Transferts et politiques culturels en Bulgarie. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

MUNTEANU, Eugen. Studii de lexicologie biblică [Studies of Biblical lexicology]. Iaşi: Editura Universităţii, 1995.

OSIMO, Bruno. The Fundamentals of Translation. Introductory course with exemplifying tables. [Translated from Italian by Alice Rampinelli, Anna Paradiso & Bruno Osimo.]. Disponível em: http://www.trad.it/the-fundamentals-of-translation-ebookby-bruno-osimo/. ISBN 9788898467099. 2014.

OSIMO, Bruno. Aleksandr Ludskanov, un approccio semiotico ala traduzione. In : CARMIGNANI, Ilide; ARDUINI, Stefano (ed.). Quaderni del centro per il libro e la lettura. Roma: Centro per il libro e la lettura, 2010. p. 201-216.

OSIMO, Bruno (ed.). Manuale del traduttore. Milan: Hoepli, 2004.

PICCHIANTI, Massimo; JAMPOL’SKAJA, Anna. Sulla teoria della traduzione in Russia. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata 1, p. 59-76, 1995.

POPOVIČ, Anton. La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva. [Traduzido por Bruno Osimo e Daniela Laudani]. Milano: Hoepli, 2006.

RECKER, Iakov; GREBENSCHIKOV, Vladimir . Les objectifs de l’analyse comparée des traductions. Journal des traducteurs, v. 9, n. 3, p. 75-83, 1964.

SCHIPPEL, Larisa. Die Übersetzungskultur in Rumänien. In: KITTEL, H.; FRANK, A.P.; GREINER, N.; HERMANS, T.; KOLLER, W.; LAMBERT, J.; PAUL, F. (ed.). Übersetzung. Translation. Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin; Boston: de Gryuter, 2012. p. 2114-2123.

Å VEJCER, Alexander D. Linguistics and Translation: a Changing Relationship. Voprosy filologii, v. 1, n. 4, p. 59-65, 2000.

TABAKOWSKA, Elzbieta. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Gunter Narr, 1993.

ÈšENCHEA, Maria (éd.). Études de traductologie. TimiÅŸoara: Mirton, 1999.

URSU, Neculai Alexandru. Cine este Gherasim, traducătorul lui Voltaire (1792)? [Who Is Gherasim, Voltaire’s Translator]. Cronica 21, v. 1, n. 4, 1986.

WANDRUSKA, Mario. Die Mehrssprachigkeit des Menschen. München: Piper & Co, 1979.

ZLATEVA, Palma (ed.). Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives. London/New York: Routledge, 1993.

Downloads

Publicado

23-04-2020

Como Citar

LUNGU-BADEA, Georgiana; DE MELO CÉSAR OSÓRIO, Ana Alethéa. Os Estudos da Tradução na Romênia e suas relações sincrônicas e tardias com os Estudos da Tradução na Europa: algumas linhas de pesquisa. Belas Infiéis, Brasília, Brasil, v. 9, n. 3, p. 103–129, 2020. DOI: 10.26512/belasinfieis.v9.n3.2020.30841. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis/article/view/30841. Acesso em: 22 jun. 2024.

Artigos Semelhantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> 

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.