Um olhar sobre as pesquisas romenas em História da Tradução

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26512/belasinfieis.v9.n3.2020.30850

Palavras-chave:

Tradução(ões). Tradutores. História da tradução em romeno/da língua romena. Historiografia da tradução.

Resumo

Neste artigo, pretendemos apresentar um panorama da história e historiografia da tradução em romeno, no conjunto das múltiplas abordagens das quais a história da língua, a história da literatura e história das práticas artísticas e culturais podem ser objeto. Para fazer este sobrevoo, estabelecemos como referências: a tradução como ato, os atores da tradução (parcialmente elencados em listas e/ou indiretamente ordenados em dicionários e listas de obras traduzidas) e a tradução como resultado. Nossa intenção é destacar a utilidade das pesquisas em história da tradução romena, que servem principalmente para revelar o papel que a tradução tem desempenhado na autodeterminação linguística e administrativa e, consequentemente, na construção do passado nacional.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Georgiana LUNGU-BADEA, Universidade do Oeste de Timisoara

Doutora (2003) e Mestre (1992) em Literatura Francesa pela Universidade do Oeste de Timisoara. Professora titular da Universidade do Oeste de Timisoara, diretora da École doctorales en Sciences Humaines et Sociales (Faculté des Lettres, Histoire et Théologie) e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (POSTRAD) da Universidade de Brasília. Universidade do Oeste de Timisoara, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, Département de langues. Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (POSTRAD) da Universidade de Brasília. Timisoara, Timis, Romênia. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Natália Oásis de Oliveira, UnB

Bacharel em Letras ”“ Tradução Francês (2018) pela Universidade de Brasília. Mestranda em Estudos da Tradução na mesma instituição. Universidade de Brasília, Instituto de Letras, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Referências

ANGHELESCU, Mircea. ObservaÅ£ii cu privire la traducerile româneÅŸti din Halima în secolul al XVIII-lea [Remarques sur les traductions roumaines d’Halima ”“ XVIIIe siècle]. In: Limba Română, v. XXIII, nr. 1: 25-28, 1974.

ANGHELESCU, Mircea. Prima traducere românească din Halima [Premiere traduction roumaine d’Halima]. Limba Română, v. XXI, n. 3, p. 262-266, 1972.

BARBU, Violeta. Cele mai vechi traduceri din Voltaire. Limba română, v. (I), 36, n. 6, p. 525-535, 1987.

BADEA, Georgiana I. Traduction (s) et paradigmes de lecture: étude des formes de réception de la littérature française traduite en langue roumaine -XVIIIe -XIXe siècles. In: Au cœur de la traductologie. Hommage à Michel Ballard. Etudes réunies par L. D'hulst, M. Mariaule, C. Wecksteen-Quinto. Arras: Artois Presses Université, 2019. p. 77-97.

BADEA, Georgiana I. Bibliografia relaÅ£iilor literaturii române cu literaturile străine în periodice (1859-1918) Bibliographie des relations de la littérature roumaine avec les littératures étrangères], vol. I-III, lucrare coordonată de Ioan Lupu ÅŸi Cornelia Åžtefănescu, Editura Academiei R.S.R, 1980-1985.

BADEA, Georgiana I. Bibliografia relaÅ£iilor literaturii române cu literaturile străine în periodice (1919-1944) [Bibliographie des relations de la littérature roumaine avec les littératures étrangères], v. IV-VII, Institutul de Istorie ÅŸi Teorie Literară „George Călinescu”, autori: Ana ”“ Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Niscov, Michaela Åžchiopu, Cornelia Åžtefănescu, prefaţă de Dan Grigorescu, BucureÅŸti, Editura Academiei Române,1997-2002.

BADEA, Georgiana I. Bibliografia traducerilor din literaturile slave (1945-2011) [Bibliographie des œuvres littéraires slaves traduites en roumain]. GeambaÈ™u, Constantin (coord.). BucureÅŸti: Editura Universității din BucureÈ™ti, 2011.

CAMARIANO, Ariadna. Spiritul revoluÅ£ionar francez ÅŸi Voltaire în limba greacă ÅŸi română [L'esprit révolutionnaire français et Voltaire dans les langues grecque et roumaine]. BucureÅŸti : Tiparul «Cartea românească», 1946.

CAMARIANO-CIORAN, Ariadna. RelaÅ£ii româno-elene: studii istorice ÅŸi filologice (secolele XIV - XIX) [Relations gréco-roumaines. Études d’histoire et de philologie (XIVe - XIXe siècles)]. BucureÅŸti : Editura Omnia, 2008.

CÄ‚LINESCU, George. Istoria literaturii române dela origini până în prezent [Histoire de la littérature roumaine, des origines à nos jours]. BucureÅŸti: FundaÈ›ia pentru Literatură È™i Artă, 1941.

CIOCULESCU, Åžerban. Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici prezent [Histoire de la littérature roumaine. L’Époque de grands classiques]. BucureÅŸti: Editura Academiei, 1973.

CORNEA, Paul. De la Alexandrescu la Eminescu. Aspecte-Figuri-Idei. Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1966.

COSCO, Olga. Primele cărÅ£i franceze traduse în româneÅŸte. Istoria lui Carol XII de Voltaire [Les premiers livres français traduits en roumain. L’Histoire de Charles XII de Voltaire]. Cercetari literare. v. I, p. 102-114, 1934.

DELISLE, Jean. Réflexions sur l’historiographie de la traduction et ses exigences scientifiques. Équivalences (ISTI, Bruxelles), vol 26, n. 2 et vol. 27, n. 1, p. 21-43, 1997-1998.

FECIORU, D. Bibliografia traducerilor în româneste din literatura patristica. [Bibliographie des traductions roumaines de la littérature patristique]. v. I .Fascicola I: Epoca dela 1691 pâna la 1833. Bucuresti: Institutul de Arte grafice Bucovina, 1937.

GAFTON, Alexandru. De la traducere la norma literară. Contribuia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare.[De la traduction à la norme littéraire]. IaÈ™i: Editura Universității «Al. I. Cuza» din IaÈ™i, 2012.

GHEÅ¢IE, Ion ; MARES, Alexandru. Cele mai vechi cărÅ£i populare în literatura. Floarea darurilor ÅŸi Sindipa română [Les plus anciens livres populaires roumains]. BucureÅŸti : Editura Minerva, 1996.

GHEÅ¢IE, Ion. Istoria limbii române literare [Histoire de la langue roumaine littéraire]. BucureÅŸti : Editura ÅžtiinÅ£ifică ÅŸi Enciclopedică, 1978.

GIURGINCA, Ioana-Simina. Le discours traductologique in statu nascendi dans les préfaces des traducteurs roumains de français-source au XIXème siècle. Timisoara: Universitatea de Vest din Timisoara, mémoire de dissertation, 2012.

GRIMM, Petre. Scrieri de istorie literara [Écrits d’histoire littéraire]. EdiÅ£ie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic ÅŸi notă asupra ediÅ£iei de Liana Muthu. Cluj-Napoca: Eikon & Scriptor, [1916-1943]2012.

HELIADE RÄ‚DULESCU, Ion. Gramatica românească [Grammaire du roumain]. EdiÅ£ie ÅŸi studiu de Valeria GuÅ£u Romalo. Bucuresti : Editura Eminescu, [1828]1980.

IORGA, Nicolae. Istoria literaturii româneÅŸti din veacul al XIX-lea ”“ de la 1821 înainte [Histoire de la littérature roumaine du XIXe siècle]. BucureÅŸti-Vălenii de munte : Minerva/Tip. Neamul românesc, 1907-1909.

IORGA, Nicolae. Histoire des relations anglo-roumaines. IaÈ™i: Imprimerie „Progresul”, 1917.

IORGA, Nicolae. Traducerile din limba franceză în literatura românească [Traductions roumaines du français]. Vălenii de munte : Tipografia Datina românească, 1936.

ISAR, Nicolae. Opera ÅŸi ideile lui Simeon Marcovici. Autorul „retoricii” ÅŸi al traducerilor din literatura occidentala [L’œuvre et les idées de S. Marcovici ”“ auteur du cours de rhétorique et des traductions de la littérature occidentale]. In: ISAR, N. Sub semnul romantismului. De la domnitorul Gheorghe Bibescu la scriitorul Simeon Marcovici. Bucuresti : Universitatea din Bucuresti, 2003.

IVÄ‚NESCU, Gheorghe. Istoria limbii române. [Histoire de la langue roumaine] IaÅŸi : Editura «Junimea», 1980.

IVAÅžCU, George. Istoria literaturii române. De la origini pana in prezent [Histoire de la littérature roumaine. Des origines à nos jours]. BucureÅŸti: Editura ÅžtiinÅ£ifică. 1969.

KOGÄ‚LNICEANU, Mihail. Despre literatură [Sur la littérature]. BucureÅŸti : E.S.P.L.A., [1840-1844] 1956. Culegere, note ÅŸi cuvânt înainte de Dan Simonescu (p. 3-18).

LENZ, Hélène. La Traduction et la modernité littéraire. In: Centre d'Étude de l'Europe Médiane (ed.). Histoire de la traduction en Europe médiane. Paris: INALCO, 2011. Disponível em: http://histrad.info/index.php?option=com_content&view =article&id=365:la-traduction-et-la-modernite-litteraire&catid= 54:roumain&Itemid=85. Acesso em: 5 fev. 2013.

LENZ, Hélène. La Traduction des textes religieux. In: Centre d'Étude de l'Europe Médiane (ed.). Histoire de la traduction en Europe médiane. Paris: INALCO, 2011. Disponível em: http://histrad.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=85. Acesso em: 18 mar. 2013.

LENZ, Hélène. La Traduction et la formation de la littérature profane. In: Centre d'Étude de l'Europe Médiane (ed.). Histoire de la traduction en Europe médiane. Paris: INALCO, 2011. Disponívem em: http://www.histrad.info/langues/45-roumain/158-la-traduction-et-la-formation-de-la-litterature-profane. Acesso em: 01 maio 2014.

LORÃA-RIVEL, Gustavo-Adolfo. Pentateuhul: probleme de traducere a textului biblic. [Le Pentateuque: problèmes de traduction]. IaÈ™i: Editura Universității « Al. I. Cuza » din IaÈ™i, 2004.

LOVINESCU, Eugen. Istoria literaturii române contemporane [Histoire de la littérature roumaine contemporaine]. v. I-V. BucureÅŸti: Editura Ancora Benvenisti, 1926-1929.

LUNGU-BADEA, Georgiana. Scurtă istorie a traducerii. Repere traductologice [Brève histoire de la traduction. Repères traductologiques]. TimiÈ™oara : Editura Universității de Vest, 2007.

LUNGU-BADEA, Georgiana. Rolul dicÅ£ionarelor în desăvîrÅŸirea limbii ÅŸi a traducerii [Le rôle des dictionnaires dans l'achèvement de la langue et de la traduction]. In: LUNGU-BADEA, G. (ed.). Un capitol de traductologie. Studii de istorie a traducerii (III). TimiÅŸoara: Editura Universităţii de Vest, 2008. p. 259-270.

LUNGU-BADEA, Georgiana. Le rôle des langues intermédiaires dans la réception de la littérature française traduite en roumain au XVIIIe siècle. Tribune internationale des langues vivantes. Dossier: «Recherches en traductologie: Les langues intermédiaires», v. 51, p. 42-51, 2011.

LUNGU-BADEA, Georgiana. Idei È™i metaidei traductive româneÈ™ti (secolele al XVI-lea -al XXI-lea) [Idées et métaidées traductives roumaines (XVIe -XXIe siècles]. TimiÈ™oara: Editura Universității de Vest, [2013] 2015a.

LUNGU-BADEA, Georgiana. «Cine, ce ÅŸi cum traduce? IntenÈ›ii. Subiecte. Metode» [Qui traduit? Quoi et comment traduit-on? Intentions, sujets; méthodes]. In: TIMOC C. (ed.).. Romà nia între interculturalitate ÅŸi identitate: SpaÅ£ii romanice europene ÅŸi extraeuropene. Szeged: University Press of Szeged, 2015b. p. 33-54.

LUNGU-BADEA, Georgiana. «Übersetzungsmethoden im Rumänischen im 18. und 19. Jahrhundert. Politische, sprachliche, ethische und ästhetische Problemstellungen». In: „Traducerile au de cuget să îmblînzească obiceiurile…“. Rumänische Übersetzungsgeschichte ”“ Prozesse. Produkte. Akteure. [éd.] M. Jeanrenaud, J. Richter et L. Schippel. Berlin : Frank & Timme, 2014. p. 33-60.

LUPU, Coman. Lexicografia românească în procesul de occidentalizare latino-romanică a limbii române moderne (1780-1860) [La lexicographie roumaine et le processus de latinisation et de romanisation du roumain moderne (1780-1860)]. BucureÅŸti: Editura Logos, 1999.

MACEDONSKI, Alexandru. Opere II. Dramaturgie. Traduceri È™i adaptări în limba română. Versuri, proză, dramaturgie în limba franceză. [Œuvres II. Dramaturgie. Traductions et adaptations en roumain. Vers, prose, dramaturgie en français]. Édition soignée par M. Colojoară, préface d’Eugen Simion. BucureÈ™ti: Editura FundaÈ›iei NaÈ›ionale pentru Știință È™i Artă, 2004

MUNTEANU, Eugen. Studii de lexicologie biblică [Études de lexicologie biblique]. IaÅŸi : Editura Universității «Al. I. Cuza», IaÅŸi, 1995.

MUNTEANU, Åžtefan; ŢÂRA, Vasile. Istoria limbii române literare [L'histoire de la langue roumaine littéraire]. BucureÅŸti : Editura Didactică ÅŸi Pedagogică, [1978] 1983.

NICOLESCU, Aurel. «ObservaÅ£ii asupra neologismelor din „Însemnare a călătoriei mele” a lui Dinicu Golescu»[Observations sur les néologismes chez D. Golescu]. In: NICOLESCU, Aurel. ContribuÅ£ii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea. BucureÅŸti : Editura Academiei R.S.R., Vol. II, 1958. p. 5-53.

PIRU, Al. Istoria literaturii române de la origini până la 1830 [Histoire de la litterature roumaine. Des origines jusqu’en 1830]. BucureÅŸti: Editura ÅžtiinÅ£ifică ÅŸi Enciclopedică, 1977.

PHILIPPIDE, Alexandru. Introducere în istoria limbei È™i literaturei romîne [Introduction à l’histoire dela langue et la littérature roumaine], Editura librariei FraÈ›ii Saraga, 1888.

REISCHEL, Arthur. « Bibliografia traducerilor din literatura maghiara în limba româna » [Bibliographie des traductions roumaines de la littérature hongroise]. In: Sesiune ÅŸtiinÅ£ifică de bibliologie ÅŸi documentare: Comunicări ÅŸi discuÅ£ii. Volume 1. Bucuresti: Editura Academiei R.P.R., 1957. p. 67-68.

URSU, N. A. Formarea termenilor ÅŸtiinÅ£ifici româneÅŸti [Formation des termes scientifiques roumains]. BucureÅŸti : Editura ÅžtinÅ£ifică, 1962.

URSU, N. A. «Åžcoala de traducători români din obÅŸtea stareÅ£ului Paisie de la mănăstirile Dragomirna, Secu ÅŸi NeamÅ£» [L’École de traduction roumaine de Paisie, aux monastères de Dragomirna, Secu et NeamÅ£]. In: Teologie ÅŸi viaÅ£a, v. VI (LXX), n. 11-12, p. 58-83, 1994.

URSU, N. A. Traducerile logofătului Toma Dimitriu de la Mitropolia din IaÅŸi [Les Traductions du chancelier Toma Dimitriou de l’Église Métropolitaine de IaÅŸi]. Almanahul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», v. XXXVI, p. 7-24, 1999.

Downloads

Publicado

23-04-2020

Como Citar

LUNGU-BADEA, Georgiana; OÁSIS DE OLIVEIRA, Natália. Um olhar sobre as pesquisas romenas em História da Tradução. Belas Infiéis, Brasília, Brasil, v. 9, n. 3, p. 131–144, 2020. DOI: 10.26512/belasinfieis.v9.n3.2020.30850. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis/article/view/30850. Acesso em: 15 jun. 2024.

Artigos Semelhantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.