[1]
L. Gómez Consuegra, “Conservación de centros históricos: métodos para estudios previos”, PRLCGH, vol. 2, nº 4, out. 2019.