Paquot, Thierry, e Elane Ribeiro Peixoto. 2023. “Françoise Choay (1925)”. Paranoá 16 (35):1-10. https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n35.2023.08.