Studart dos Santos, Raissa. 2021. “Travessia: Desaguar, Do Lago Ao Rio”. METAgraphias 5 (3). https://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias/article/view/36228.