Mota, M. “Sound-Oriented Textuality: The Case of Heraclitus”. Revista Archai, no. 31, Dec. 2021, doi:10.14195/1984-249X_31_15.