Mota, M. (2021) “Sound-Oriented Textuality: The Case of Heraclitus”, Revista Archai, (31). doi: 10.14195/1984-249X_31_15.