Mota, Marcus. 2021. “Sound-Oriented Textuality: The Case of Heraclitus”. Revista Archai, no. 31 (December). https://doi.org/10.14195/1984-249X_31_15.