Mota, M. (2021). Sound-Oriented Textuality: The Case of Heraclitus. Revista Archai, (31). https://doi.org/10.14195/1984-249X_31_15